Sklep Internetowy

Mikrocement
Beton Dekoracyjny
Tynk Architektoniczny

Nowabud 17 lat tradycji

Porady

Mikrocement, Grunt Szczepny, Lakier PUR

INSTRUKCJA STOSOWANIA SYSTEMU Mikrocement Perfect

Mikrocement + Grunt + Lakier MIXBMC Mat/Połysk

System Mikrocement MIX to dekoracyjna, biała lub kolorowa, mikrozaprawa na powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne – podłogi, ściany, sufity oraz elementy małej architektury. Powłoka po wykonaniu daje wykończenie bez spoin i łączeń, czyszczenie i konserwacja są bardzo łatwe.
Funkcjonalność oraz niespotykany wygląd sprawiają, że idealnie nadaje się do mieszkań, domów, sklepów, wystaw, hoteli i lokali gastronomicznych.

Sposób użycia mikrocementu

 1. Gruntowanie podłoża (np. cerplastem)
  Gruntowanie ma na celu wyrównanie chłonności podłoża oraz zwiększenie przyczepności nakładanej warstwy Mikrocementu.
  Podłoże powinno być dostatecznie nośne, wysezonowane, oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność produktu, zwłaszcza z kurzu, brudu, mleczka wapiennego, olejów, tłuszczów, resztek farb i innych zabrudzeń. Resztki starych powłok można usunąć poprzez śrutowanie lub szlifowanie. W przypadku nierównego lub niejednorodnego podłoża należy je zeszlifować lub wyrównać za pomocą wylewek samorozlewnych. Ubytki w podłożu należy wypełnić masą naprawczą.
  Przed zagruntowaniem zalecamy lekkie przeszlifowanie podłoża papierem o gradacji 24 do 40 lub tarczami diamentowymi, a następnie staranne odkurzenie.
  Przed gruntowaniem należy starannie zabezpieczyć folią wszelkie powierzchnie znajdujące się w pobliżu, gdyż po wyschnięciu grunt może być trudny do usunięcia.
  Grunt sczepny jest gotowy do użycia. Przed użyciem należy go dokładnie wymieszać.
  Grunt sczepny nanosimy na podłoże w postaci nierozcieńczonej, jednokrotnie wałkiem lub pędzlem, jako cienką i równomierną warstwę.
  Czas schnięcia Gruntu sczepnego od 2 do 6 godzin.
  Zużycie ok. 0,1 – 0,2 kg/m2 na 1 warstwę (5 – 10 m2/1 kg gruntu).
  Narzędzia malarskie po zakończeniu prac umyć w wodzie z dodatkiem detergentu, niezwłocznie po użyciu, przed zaschnięciem gruntu.
 1. Aplikacja pierwszej warstwy mikrocementu
  Po całkowitym wyschnięciu gruntu szczepnego, nanosimy pierwszą warstwę mikrocementu, która stanowi warstwę wyrównującą lub profilującą.
  Mikrocement dostarczany jest w opakowaniach gotowych do użycia. Po otwarciu produkt mieszamy wiertarką wolnoobrotową. Do aplikacji używamy nierdzewnych pacek stalowych.
  Mikrocement nakładamy równomiernie wykonując krótkie i zdecydowane ruchy pacą w różnych kierunkach w zależności od oczekiwanego efektu. Kolejne partie materiału nakładamy metodą mokre na mokre, przesuwając się od okien w kierunku wyjścia. Nie stosować przerw roboczych podczas nakładania mikrocementu. Grubość pierwszej warstwy nie powinna przekraczać 1 mm.
  Podczas aplikacji i wysychania mikrocementu powinno się unikać prac, które powodują powstawanie pyłu i kurzu.
  Po wyschnięciu, ok. 4 – 6 godzin, można przystąpić do szlifowania międzywarstwowego.
 2. Szlifowanie międzywarstwowe
  Etap ten służy do wyrównania powierzchni uprzednio nałożonego Mikrocementu, zebrania naddatku materiału i odpowiedniego przygotowania pod warstwę końcową.
  Używamy do tego celu szlifierki mechanicznej lub wykonujemy ręcznie. Stosujemy papiery ścierne o gradacji od 40 do 60 lub pady diamentowe, w zależności od pożądanego efektu. Efekt szlifowania uzależniony jest od techniki pracy, siły docisku, obrotów urządzenia oraz zastosowanej gradacji papieru ściernego.
 3. Aplikacja warstwy wykończeniowej
  Przed nałożeniem warstwy końcowej, całość powierzchni dokładnie czyścimy z pyłu po szlifowaniu. Zalecamy stosowanie folii ochronnej na obuwie, aby nie zabrudzić posadzki podczas dalszych prac.
  Sposób aplikacji jest analogiczny, jak w aplikacji pierwszej warstwy. Stosujemy taką samą technikę, narzędzia i nakładamy podobną grubość warstwy – max. 1 mm. Po wyschnięciu, ok. 4 – 6 godzin, można przystąpić do szlifowania końcowego.
 4. Szlifowanie końcowe
  Postępujemy analogicznie jak przy szlifowaniu międzywarstwowym.
  Po wyschnięciu warstwy wykończeniowej, powierzchnię należy delikatnie przeszlifować szlifierką mechaniczną, używając do tego celu papieru ściernego lub padów diamentowych o gradacji od 80 do 180, w zależności od pożądanego efektu. Po wyszlifowaniu, dokładnie czyścimy i przecieramy powierzchnię lekko wilgotną szmatką.
  Po całkowitym wyschnięciu, ok. 24 godzin od nałożenia ostatniej warstwy, można przystąpić do zabezpieczania powierzchni lakierem.
 5. Gruntowanie mikrocementu
 6. Końcowe zabezpieczenie powierzchni lakierem
  Powierzchnia musi być idealnie utwardzona, nośna, sucha, czysta i wolna od kurzu, wosków i olejów.
  Puszkę z lakierem poliuretanowym Lakier MIXBMC Mat lub Połysk (składnik A) dobrze wymieszać i dodać całą zawartość utwardzacza (składnik B) i dokładnie wymieszać. Zostawić otwarty pojemnik na ok. 10 min., następnie ponownie wymieszać. Lakier nakładać za pomocą wałka wysokiej jakości o długości włosia 8 mm. Zużycie 0,1 – 0,2 litra/m2 na jedną warstwę (5 – 10 m2/1 kg lakieru). Druga warstwa Lakieru MIXBMC może być aplikowana po 6 – 8 godzinach bez konieczności szlifowania lub po 12 do 24 h, po przeszlifowaniem powierzchni papierem ściernym o gradacji 220. Całkowite wysychanie lakieru trwa ok. 12 godzin. Pełne utwardzenie i odporność na działanie wody po 7 dniach. Wysoka wilgotność, niska temperatura i słaba wentylacja mogą wydłużyć podany czas.

Dodatkowe informacje
• Pace wykonywać w temperaturze podłoża i otoczenia od +10°C do +25°C i wilgotności powietrza poniżej 80%. Niska lub wysoka temperatura i wysoka wilgotność powietrza mogą wpływać na czas schnięcia mikrocementu i lakieru.
• Narzędzia malarskie po zakończeniu prac umyć w wodzie z dodatkiem detergentu, niezwłocznie po użyciu.
• Grunt: limit zawartości LZO (kat. A/g/FW) 30 g/l. Produkt zawiera max. 30 g/l.
Mikrocement: limit zawartości LZO (kat. A/i/FW) 140 g/l. Produkt zawiera max. 140 g/l.
Lakier MIXBMC: limit zawartości LZO (kat. A/j/FW) 140 g/l. Produkt zawiera max. 140 g/l.
• EUH 208: Zawiera 1,2-benzoizotiazolin-3-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
• EUH 210: Karta charakterystyki dostępna na żądanie.
• Chronić przed dziećmi. W razie połknięcia skonsultować się z lekarzem.
• Chronić przed zamrożeniem.

Opakowanie:
Grunt: butelka 1 litr
Mikrocement: wiadro 10 litrów – 15 kg
Lakier MIXBMC: składniki A – puszka 800ml + składnik B puszka 150 ml
Mniejsze opakowania na życzenie klienta.
Transport i przechowywanie: przechowywać i transportować w szczelnych, oryginalnych opakowaniach, w temperaturze od +5oC do +40oC.
Okres trwałości: 36 miesięcy.

Nowabud Logo
Nowabud OSB sp. z o.o.

Spółka Nowabud OSB to firma zajmująca się produkcją oraz sprzedażą materiałów budowlanych, którą zapoczątkowała założona w 2004 roku spółka cywilna Nowabud. Przez osiemnaście lat wytężonej pracy całego zespołu stworzyliśmy stabilną firmę, która otrzymała wiele ogólnopolskich nagród takich jak Gazele Biznesu czy Diamenty Forbesa. W 2019 roku wdrożyliśmy w spółce system zarządzania jakością ISO 9001:2015. Na dzień dzisiejszy firma Nowabud posiada dwa składy budowlane o łącznej powierzchni 15000m2, w których dostępnych jest ponad 10000 pozycji asortymentowych. Nowabud OSB jest również producentem wysokiej jakości systemów kominowych Perfect oraz mikrocementu Perfect. W najbliższych latach spółka Nowabud OSB będzie zwiększała udziały w ogólnopolskim rynku wdrażając nowe materiały budowlane własnej produkcji. Rozwój firmy polega również na ciągłym rozbudowywaniu działów sprzedaży i logistyki oraz doskonaleniu jakość obsługi.

Centrala

Nowabud OSB sp. z o.o.
ul. Polna 2 Dziemionna
86-060 Nowa Wieś Wielka k. Bydgoszczy
województwo kujawsko-pomorskie
Tel. kom: 690-390-280
Email: agnieszka.wierzchowska@nowabud.pl

NIP 554-285-96-90
KRS 0000343286

Najwyższa Jakość Produktów
Oddział Olimpin

ul. Łabiszyńska 16 Olimpin
86-061 Brzoza k. Bydgoszczy
województwo kujawsko-pomorskie
Tel kom: 509-353-861
Email: olimpin@nowabud.pl

Bank Pekao
39 1240 1183 1111 0010 7829 7152
Santander Bank
70 1090 1072 0000 0001 1967 5326

Dostawa mikrocementu na terenie całej Polski.
Mikrocement inaczej mikrobeton, surowy beton, beton dekoracyjny, ozdobny beton czy beton architektoniczny dowozimy do takich miast jak: Białystok, Barczewo, Barlinek, Bartoszyce, Bydgoszcz, Bytom, Chełmża, Chojnice, Człuchów, Drawsko Pomorskie, Dobre Miasto, Dąbrowa Górnicza, Elbląg, Gliwice, Gdańsk, Gdynia, Gniezno, Grudziądz, Inowrocław, Kalisz, Katowice, Kielce, Koszalin, Kościerzyna, Kraków, Lublin, Łask, Łabiszyn, Łochowo, Łeba, Łęczne, Łódź, Mogilno, Nakło, Nowy Sącz, Opole, Ostrowiec Świętokrzyski, Ostrów Wielkopolski, Piła, Poznań, Radom, Rybnik, Rzeszów Siedlce, Sandomierz, Serock, Sopot, Sosnowiec, Solec Kujawski, Stargard Szczeciński, Szczecin, Szubin, Świecie, Tczew, Tarnów, Toruń, Tuchola, Tarnobrzeg, Wałbrzych, Warszawa, Włocławek i okolice Włocławka, Wrocław, Zielona Góra, Zielonka, Żary, Żnin, Żywiec i do wielu innych.

Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie czternastu dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Ustawy o prawach konsumenta.