Dostawa

§5. Czas realizacji zamówienia oraz dostawa

 

1.       Sprzedawca realizuje zamówienia według kolejności ich wpłynięcia (z uwzględnieniem §6pkt3niniejszego Regulaminu).Dostawa zamówienia odbywa się wyłącznie na terytorium Polski lub pozostałych krajów Unii Europejskiej.

2.       Na czas realizacji zamówienia składa się przygotowanie, skompletowanie, spakowanie oraz wydanie Produktu przez Sprzedawcę. Średni czas realizacji zamówienia wynosi do pięciu dni roboczych, a maksymalny do trzydziestu dni roboczych.

3.       Zamówienia złożone w dzień roboczy po godzinie 14.00 oraz w dni wolne od pracy traktowane są jak złożone następnego dnia roboczego.

4.       W przypadku gdy część zamówienia składającego się z kilku Produktów nie jest aktualnie dostępna, Klient jest o tym informowany telefonicznie bądź za pomocą wiadomości e-mail i podejmuje decyzję o sposobie realizacji zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia bądź wybór Produktu zamiennego).

5.       W przypadku zamówień składających się z kilku Produktów o różnej dostępności, a mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji zamówienia będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sprzedawcę ostatniego Produktu objętego zamówieniem, chyba że w uzgodnieniu z Klientem postanowiono inaczej.

6.       Do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć czas dostawy Produktu do Klienta przez przewoźnika zgodnie z wybraną przez Klienta metodą dostawy. Informacje o metodach oraz kosztach dostawy dostępne są na stronie Sklepu internetowego oraz wskazywane są Klientowi w trakcie składania zamówienia.

7.       Zamówienia wydawane są do dostawy wyłącznie w dni robocze.

8.       Po otrzymaniu przesyłki Klient powinien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń bądź innych nieprawidłowości powinien w obecności kuriera sporządzić protokół ze szkody oraz zawiadomić Sprzedawcę.

9.       W przypadku odmowy przyjęcia przesyłki lub braku możliwości jej doręczenia z przyczyn leżących po stronie Klienta, Sprzedawca posiada uprawnienie do obciążenia Klienta kosztami poniesionymi w związku z taką sytuacją (np. koszty zwrotu przesyłki do Sprzedawcy lub ponownej wysyłki do Klienta).

10.    W przypadku, gdy Sprzedawca pokryje Klientowi szkodę powstałą w czasie przewozu Produktu, roszczenia przysługujące z tego tytułu Klientowi wobec przewoźnika, w zakresie, w jakim zostały pokryte przez Sprzedawcę, przechodzą na Sprzedawcę. Przejście roszczeń na Sprzedawcę nie wymaga zawarcia odrębnej umowy cesji.

11.    Sprzedawca umożliwia odbiór zamówienia w punkcie stacjonarnym pod adresem Nowabud OSB sp. z o.o. ul. Polna 2, Dziemionna, 86-060 Nowa Wieś Wielka. Odbiór zamówienia możliwy jest wyłącznie po uprzednim potwierdzeniu przez Sprzedawcę przygotowania Produktów do wydania oraz ustaleniu terminu odbioru.